Dzień: 26 czerwca 2021

Czy warto mieć flipchart?

Flipchart jest niezwykle przydatnym urządzeniem skutecznej komunikacji dzięki własnym szerokim wykorzystaniom. W okresie rozmaitych spotkań na arkuszach papierowych można wykonywać notatki oraz potem je rozwieszać, by pomagały w dalszej rozmowie. Jeżeli zabraknie bloków papierowych można wykonywać notatki dokładnie na suchośceralnej przestrzeni flipchartu. Także flipcharty z magnetyczną nawierzchnią mogą służyć do prezentacji danych przy pomocy magnesów. Jeżeli flipchart niezbędny jest w rozmaitych salach, zaleca się odmianę moilną, jaką dzięki podstawie na kołach, można łatwo przetransportować z miejsca na miejsce.